top of page

Almanya'da Üniversite Eğitimi

Almanya’da üniversite öğrenimi tıp alanı dışında 6 sömestr sürer. Bazı üniversiteler 1 dönem staj yapılmasını öngördüğü için 7 sömestr sürer.

Almanya’da iki farklı üniversite tipi vardır:   Üniversite ve Fachhochschule (FH). Almanya’daki toplam 423 yüksek eğitim kurumunun 241’i Fachhochschulelerden oluşmaktadır. Üniversitelerde bilimsel araştırmaya ağırlık verilir. Temel bilim alanları sadece üniversitelerde okutulur. Fachhochschule daha çok pratik eğitime ağırlık verir ve iş hayatında gerekli olan pratik alanlarda yoğunlaşır.   Bu nedenle ‘Fachhochschule’ ler ‘Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ olarak da geçer. Yoğun teorik eğitim gerektiren Tıp, Hukuk, Eczacılık, Edebiyat gibi alanları FH’larda okumak mümkün değildir; ancak İşletme, Mühendislik, Tasarım gibi uygulama ağırlıklı alanların eğitimi hem üniversitelerde hem FH larda verilmektedir. Yakın geçmişe kadar bilimsel araştırma sadece üniversitelere mahsus iken FH larda da bilimsel araştırmalara kaynak ayrılması gittikçe yaygınlaşmaktadır. FH’larda sıklıkla ürün geliştirme projeleri de gerçekleştirilir. FH öğrencileri üniversite öğrencilerine nazaran daha fazla staj yapar ve öğrenim süresi boyunca birçok firmayı ziyaret etme ve süreçlerini gözlemleme imkânı bulur. Bu şekilde edindikleri bilgi ve tecrübeler sayesinde iş hayatında aranan eleman kategorisine girdiklerinden iş arama sürecinde avantajlı konumdadırlar.

Fachhochschule tipi üniversitelerin Türkiye’de direk bir karşılığı yoktur. Terim olarak bizdeki Meslek Yüksek Okulu terimini andırsa da içerik olarak asla aynı tip kurumlar değillerdir. 2012 senesinde Bologna sürecinin kabulünden sonra Fachhochschule’den aldığınız lisans diploması (bachelor)   ile üniversiteden aldığınız lisans diploması arasında denklik açısından bir fark yoktur. Dolayısıyla her iki üniversite tipinin diplomasıyla yüksek lisans eğitimi almanız mümkündür.   

FH'larda sadece lisans ve yüksek lisans eğitimi verilir, doktora eğitimi verilmez. Ancak FH mezunları için üniversitelerde doktora yapma yolu açıktır. Yani bir Fachhochschule'de yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra üniversitelerde doktora yapma imkânı bulunur. Ayrıca birçok Fachhochschule ile üniversiteler arasında doktora konusunda işbirliği programları mevcuttur. Yani doktora danışmanınız Fachhochschule’de olur ancak diplomanızı işbirliği içinde olduğu üniversiteden alırsınız.  

Bir diğer üniversite tipi Müzik ve Sanat üzerine eğitim veren Müzik ve Güzel Sanatlar Yüksek Okulları dır. Müzik ve sanatın birçok dalında eğitim imkanı sunulmaktadır. Bu okullara girebilmek için genelde portföy sunmanız ve yetenek sınavına girmeniz gerekir.

bottom of page